Noutati

Alex, primul roman tratat de paralizie cerebrala prin transplant cu celule stem proprii

În pre­mieră naţion­ală, Alex, un copil de 3 ani cu par­al­izie cere­brală, va ben­e­fi­cia de un trans­plant cu celule stem pro­prii, în Statele Unite ale Americii. La varsta de 11 luni, Alex, un bai­etel per­fect sanatos, s-a înecat cu mâncare …


Aviz favorabil pentru revenirea la forma initiala a legii privind asigurarile obligatorii de locuinte

Comisia pen­tru polit­ica eco­nom­ica, reforma si pri­va­ti­zare din Cam­era Dep­u­tatilor a avizat favor­a­bil, ieri, mod­i­fi­car­ile la Legea asig­urar­ilor oblig­a­torii de locuinta. Aces­tea pre­vad, printre altele, revenirea la forma ini­tiala a Legii nr. 260/2008, potrivit careia toti pro­pri­etarii de locuinta trebuie …


CSA propune asiguratorilor un sistem de despagubire directa pe RCA">CSA propune asiguratorilor un sistem de despagubire directa pe RCA

Roma­nia are cea mai mica prima de asig­u­rare RCA din Uni­unea Euro­peana, iar acesta este fac­torul esen­tial de dezechili­bru al pietei auto­htone. Rezolvarea aces­tei prob­leme se poate face numai printr-o mod­i­fi­care struc­turala a oper­atiu­nilor deru­late pe acest seg­ment”, a atras …


CASCO de la GENERALI vine cu rovinieta cadou">CASCO de la GENERALI vine cu rovinieta cadou

Intre 1 iulie si 31 august, GENERALI Asig­u­rari des­fa­soara cam­pa­nia pro­mo­tion­ala “CASCO pen­tru cala­torii fara griji” care ofera, la polita CASCO, cea mai larga paleta de riscuri acoperite, plus rovini­eta cadou, la care se adauga si o serie de alte …


NOU!! RCA PENTRU MASINI INMATRICULATE IN BULGARIA !!">NOU!! RCA PENTRU MASINI INMATRICULATE IN BULGARIA !!

Incepand cu data de 25.06.2012 puteti incheia prin inter­mediul www.asigur.com asig­u­rari de raspun­dere civila RCA pen­tru auto­tur­isme inma­tric­u­late in BULGARIA. Pen­tru a afla oferta RCA pen­tru auto­tur­isme inma­tric­u­late in Bul­garia avem rugam­intea sa ne trans­miteti pe adresa de email contact@asigur.com …


RCA anul acesta?">Cate masini de firma vor intra pe malus RCA anul acesta?

ntro­duc­erea sis­temu­lui bonus-malus pen­tru masinile aparti­nand per­soanelor juridice poate gen­era cresteri ale incasar­ilor pe un seg­ment RCA deja afec­tat de rata mare a daunelor. In prezent, in prima luna de la lansarea sis­temu­lui, aprox­i­ma­tiv 30% din masinile aflate in proprietatea …


Incep consultarile pentru elaborarea unui nou proiect legislativ in domeniul sanatatii

Min­is­terul Sanatatii va demara in perioada urma­toare o serie de con­sul­tari pen­tru elab­o­rarea noului proiect leg­isla­tiv privind orga­ni­zarea si func­tionarea sis­temu­lui san­i­tar, dar si pen­tru revizuirea pachetu­lui de ser­vicii de baza acor­dat asig­u­ratilor. De aseme­nea, s-a decis ca pe site-ul …


BCR Asigurari devine istorie. Compania va fuziona cu Omniasig si-i va prelua numele">BCR Asigurari devine istorie. Compania va fuziona cu Omniasig si-i va prelua numele

BCR Asig­u­rari isi va reduce cap­i­talul social cu 80,2 mil­ioane de lei, la 43,19 mil­ioane de lei, pen­tru acoperirea pierder­ilor inreg­is­trate inainte de fuz­i­unea cu Omni­asig Vienna Inus­rance Group, si va pre­lua den­u­mirea soci­etatii absorbite dupa incheierea pro­ce­su­lui, in aprilie …


Asigurarile de locuinta se vand mai bine decat RCA-ul. Pentru cat timp?

In primele noua luni ale aces­tui an, van­zarile de asig­u­rari de locuinta au cunos­cut o ade­varata explozie, com­par­a­tiv cu anii prece­denti, jude­cand dupa rezul­tatele com­pani­ilor. Sa fi devenit oare romanii mult mai con­sti­enti in ceea ce priveste util­i­tatea aces­tor polite? …


Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede introducerea coplatii in sistemul medical

Cam­era Dep­u­tatilor a adop­tat, in cal­i­tate de for decizional, proiec­tul de lege pen­tru mod­i­fi­carea si com­pletarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in dome­niul sanatatii, care prevede intro­duc­erea coplatii pen­tru sis­temul med­ical romanesc. Acest proiect intro­duce oblig­a­tiv­i­tatea platii ser­vici­ilor med­icale in …