BCR Asigurari devine istorie. Compania va fuziona cu Omniasig si-i va prelua numele

BCR Asig­u­rari isi va reduce cap­i­talul social cu 80,2 mil­ioane de lei, la 43,19 mil­ioane de lei, pen­tru acoperirea pierder­ilor inreg­is­trate inainte de fuz­i­unea cu Omni­asig Vienna Inus­rance Group, si va pre­lua den­u­mirea soci­etatii absorbite dupa incheierea pro­ce­su­lui, in aprilie 2012

Soci­etatea a incheiat anul 2010 cu un profit net de 1,2 mil­ioane de lei, de la pierderi de 55,5 mil­ioane de lei in urma cu un an, aproape de 10 ori mai ridi­cate decat in 2008.

La 30 sep­tem­brie, direc­toratul BCR Asig­u­rari a decis con­vo­carea Adunarii Gen­erale Extra­or­dinare a Actionar­ilor BCR Asig­u­rari Vienna Insur­ance Group pe a carei ordine de zi se afla prop­unerea apro­barii reduc­erii cap­i­talu­lui social cu 80,2 mil­ioane de lei, de la 123,39 mil­ioane de lei la 43,19 mil­ioane de lei, prin reduc­erea val­orii nom­i­nale a actiu­nilor de la 10 lei/actiune la 3,5 lei/actiune, pen­tru acoperirea pierder­ilor con­tabile acu­mu­late”, se arata in proiec­tul de fuz­i­une pub­li­cat in Mon­i­torul Oficial.

Potrivit datelor de la Reg­istrul Com­er­tu­lui, val­a­bile la 2 decem­brie, BCR Asig­u­rari are un cap­i­tal social de 123,39 mil­ioane de lei si este con­tro­lata de grupul Vienna Insur­ance Group (Aus­tria) — 95,94%, Banca Com­er­ciala Romana — 1% si mai multe per­soane fiz­ice — 3,06%.

Grupul aus­triac con­troleaza si Omni­asig Vienna Inus­rance Group, unde detine o par­tic­i­patie de 98,56%, ceilalti actionari fiind Banca Com­er­ciala Romana — 0,17% si mai multe per­soane fiz­ice si juridice — 1,27%. Omni­asig are un cap­i­tal social de 206,48 mil­ioane de lei.

La inceputul lunii august, actionarii Omni­asig Vienna Insur­ance Group au apro­bat fuz­i­unea pre­lim­i­nara cu BCR Asig­u­rari, in cal­i­tate de soci­etate absorbanta, si au imput­er­nicit Direc­toratul asig­u­ra­toru­lui sa intocmeasca proiec­tul de fuz­i­une. O decizie sim­i­lara a fost adop­tata si de actionarii BCR Asigurari.

Prin crearea unei sin­gure enti­tati juridice in urma fuz­i­u­nii, (…), soci­etatea rezul­tata din fuz­i­une va deveni noul deti­na­tor al poz­i­tiei I in topul asig­u­ra­to­rilor din Roma­nia con­form primelor brute sub­scrise in 2010 (…)”, se arata in proiec­tul de fuziune.

Potrivit proiec­tu­lui de fuz­i­une, BCR Asig­u­rari isi va schimba den­u­mirea in Omni­asig Vienna Insur­ance Group dupa finalizarea procesului.

In 2010, potrivit datelor Comisiei de Supraveg­here a Asig­urar­ilor (CSA), Omni­asig a incheiat pe locul trei, a sub­scris prime de 916,1 mil­ioane de lei si a inreg­is­trat o cota de 11,03% din piata asig­urar­ilor gen­erale si de viata.

La ran­dul ei, ven­i­turile BCR Asig­u­rari s-au ridi­cat la 522,01 mil­ioane de lei, rezul­tat care a adus com­paniei o cota de 6,29% din indus­tria de pro­fil, plasandu-se pe locul sapte.

Dupa nivelul primelor, primii doi juca­tori din piata sunt Astra si Allianz-Tiriac. In 2010, piata asig­urar­ilor a scazut cu 6,4%, la 8,31 mil­iarde de lei.