De ce un broker de asigurari?

In primul rand pen­tru ca, sur­prin­za­tor prob­a­bil, pre­turile oferite de bro­ker sunt mai bune decat cele oferite direct de soci­etatile de asig­u­rari. Acest lucru este posi­bil datorita fap­tu­lui ca bro­kerii ruleaza sume mari si primesc din partea asig­u­ra­to­rilor cea mai buna oferta de pret. Stim, ten­ta­tia e mare sa „tai” inter­me­di­arul, dar in acest caz este un gest pagu­bos. In al doilea rand, bro­kerul lucreaza pen­tru tine, in intere­sul tau, si-ti va da oferta care se pli­aza cel mai bine pe nevoile tale, indifer­ent de la ce asig­u­ra­tor este ea, spre deose­bire de agen­tul asig­u­ra­tor, care lucreaza pen­tru com­pa­nia care l-a anga­jat si va pro­mova strict pro­dusele acesteia.