Cum comand?

Pasul 1 — Alege tipul de polita

Alege tipul de asig­u­rare dorit si com­pleteaza ches­tionarul care iti per­mite sa ben­e­fi­ciezi de cea mai buna oferta de pe piata.

Daca nu doresti sa com­pletezi ches­tionarul ne poti con­tacta prin e-mail la adresa office@asigur.com, folosind for­mu­la­rul de Con­tact,  sau tele­fonic sunand la nr. 021.230.39.93 (Romt­ele­com) sau 0372.921.173 (Voda­fone). Ambele apeluri sunt tax­a­bile con­form tar­ifelor nor­male prac­ti­cate de furni­zorii de ser­vicii de telefonie.

Pasul 2 — Alege pre­tul si asiguratorul

Alege oferta de la com­pa­nia de asig­u­rari pe care o preferi si apasa «Trimit comanda ».

Pasul 3 — Com­pleteaza datele si trim­ite foru­mu­la­rul de comanda

Com­pleteaza datele tale de con­tact si te vom suna  in cel mai scurt timp pen­tru con­fir­marea comen­zii. Este impor­tant sa com­pletezi datele cat mai exact pen­tru ca aces­tea vor fi inscrise in polita de asig­u­rare. Oricum, in momen­tul in care vom con­firma comanda vom revizui impre­una si infor­mati­ile esentiale.

 • Pen­tru comen­zile lansate de luni pana vineri in inter­valul 9:00–18:00 vei fi sunat in maxim 30 de minute de la efec­tu­area comenzii.
 • Pen­tru comen­zile lansate dupa ora 18:00 sau in week­end vei fi con­tact in urma­toarea zi lucra­toare la prima ora.

Pasul 4 — Plata primei de asig­u­rare si livrare polita

In func­tie de metoda de plata aleasa, noi livram polita de asig­u­rare astfel:

 • Plata in numerar
  • Acest ser­vi­ciu este disponi­bil GRATUIT numai pen­tru municip­iul Bucuresti si Sec­torul agri­col Ilfov.
  • Pen­tru livrar­ile cu ram­burs catre orice alte des­ti­natii nationale se per­cepe un tarif unic de 26 RON/ livrare ( pen­tru politele de asig­u­rare cu prime de peste 300 RON livrarea este gra­tuita). Pe durata ofer­tei pro­mo­tionale RCA se aplica tar­i­ful de livrare indifer­ent de val­oarea comenzii;
  • Dupa con­fir­marea comen­zii si a datelor inscrise in polita, in maxim 24 h noi iti trim­item polita de asig­u­rare la adresa indi­cata de tine. Prima de asig­u­rare va putea fi achi­tata direct agen­tu­lui care iti va inmana polita de asig­u­rare si oblig­a­to­riu chi­tanta care atesta plata.
  • Daca preferi, poti veni la sediul nos­tru din Piata Vic­to­riei (vezi harta). Te astep­tam cu placere de luni pana vineri, intre orele 9:00–18:00.
 • Plata prin ordin de plata sau online bank­ing
  • Daca ai ales aceasta metoda de plata, te rugam sa ne trim­iti o copie a extra­su­lui de cont sau a ordinu­lui de plata; iti vom putea expe­dia polita , prin curier, in maxim 24 h de la con­fir­marea platii primei de asigurare;
  • Livrarea este gra­tuita in Municip­iul Bucuresti si Sec­torul Agri­col Ilfov. Pen­tru restul tarii se aplica un tarif unic de 13 RON/ livrare. In cazul in care prima politei coman­date depas­este suma de 300 RON livrarea este gra­tuita. Pe durata ofer­tei pro­mo­tionale RCA se aplica tar­i­ful de livrare indifer­ent de val­oarea comenzii;
  • Poti alege aceasta modal­i­tate de plata si daca nu ai un cont ban­car — tre­buie doar sa te prez­inti la orice sucur­sala Volks­bank sau BRD cu decon­tul primit de la noi si sa ne virezi direct prima de asig­u­rare in con­tul spe­cial deschis la aceste banci ;

Daca ai nevoie urgenta de polita de asig­u­rare, poti opta pen­tru livrare rap­ida, in maxim 2 ore de la con­fir­marea comen­zii, pen­tru numai 15 RON* (*ser­vi­ciu disponi­bil numai in Bucuresti si Ilfov);

Contacteza-ne acum!