Cine suntem?

De ce Asigur.com?

 • Acest web­site nu apartine unei com­panii de asig­u­rare, nu pro­moveaza un anu­mit pro­dus sau un anu­mit asigurator;
 • Sun­tem un bro­ker cu expe­ri­enta inter­na­tion­ala si prezenta de peste 20 ani in Roma­nia care si-a extins activ­i­tatea, oferind in prezent ser­vici­ile si per­soanelor fizice;
 • Noi com­param pre­turile a tuturor  com­pani­ilor de asig­u­rare — tu alegi vari­anta cea mai buna pen­tru tine;
 • In plus, ben­e­fi­ciezi de exper­tiza si con­sul­tanta gra­tuita din partea noastra.

Tu nu ai timp sa citesti, noua nu place sa ne lau­dam. Asadar…..fapte si cifre, nu vorbe!

 • Ser­vici­ile furnizate de site-ul Asigur.com sunt asig­u­rate de S.C. ASIGEST Bro­ker de Asig­u­rare — Reasig­u­rare S.A.;
 • Porto­foliu de peste 25.000 clienti;
 • Prezenta de peste 20 ani pe piata din Romania;
 • Exper­tiza si expe­ri­enta inter­na­tion­ala prin prezenta directa in 8 tari europene; prezenta indi­recta, prin inter­mediul Uniba, in peste 120 tari din intreaga lume;
 • Sediul cen­tral in Bucuresti, str. Louis Blanc nr. 1, Sec­tor 1;
 • Birouri in tara, pen­tru a fi mai aproape de tine: Timisoara, Cluj-Napoca, Con­stanta, Craiova, Brasov, Pia­tra Neamt, Boto­sani, Iasi, Oradea, Deva, Craiova, Turnu-Severin, Slatina;
 • Cifra de afac­eri: peste 1.500.000 EURO , prime inter­me­di­ate: peste 10.000.000 EURO (2014);
 • Mem­bru fonda­tor al UNSICAR (Uni­unea Nation­ala a Bro­ker­ilor si Inter­me­di­ar­ilor in Asig­u­rari din Romania);
 • Pre­mii: Pre­miul Spe­cial pen­tru Cal­i­tatea Ser­vici­ilor (Revista Xprimm — 2006), Pre­miul Spe­cial pen­tru Dez­voltare Dura­bila (Revista Xprimm — 2005);