Asigurare RCA

Asig­u­rare RCA Online

Prob­a­bil ca esti un sofer bun, dar chiar si asa poti avea ghin­ion si sa faci un acci­dent. In cazul in care esti sin­gu­rul vino­vat de pro­duc­erea lui, sau e vorba de o culpa comuna, asig­u­rarea RCA te pro­te­jeaza de plata daunelor catre cel pagubit.

Asig­u­rarea RCA este obligatorie

Atunci cand pro­duci un acci­dent din vina ta, legea te obliga sa com­pensezi daunele mate­ri­ale rezul­tate, sa plat­esti pen­tru even­tualele vata­mari cor­po­rale, dar si daunele morale, ale celui afec­tat de acci­dent. Sta­tis­tic vorbind, acci­den­tele se intam­pla destul de des, iar con­form cifrelor Comisiei de Supraveg­here a Asig­urar­ilor frecventa de daune este aproape de 10%. asig­u­rarea RCA este oblig­a­to­rie, toc­mai pen­tru a-i pro­teja pe cei care sufera de pe urma unui acci­dent rutier si sunt nevinovati.Calculator RCA

Cine incheie polite de asig­u­rare RCA

Exista 12 com­panii de asig­u­rare autor­izate de catre Comisia de Supraveg­here a Asig­urar­ilor sa emita polite de asig­u­rare RCA in Roma­nia: ABC Asig­u­rari, Allianz Tiriac, Ardaf, Asirom, Astra, BCR Asig­u­rari, CITY Insur­ance, Groupama Asig­u­rari, Carpat­ica Asig, Gen­er­ali Roma­nia, Omni­asig si Uniqa Asigurari .

Asig­urar­ile RCA difera

Desi toate asig­urar­ile RCA par la fel, exista aspecte care le diferentiaza:

 • Acoperir­ile supli­mentare oferite prin asig­u­rarea Carte Verde difera de la asig­u­ra­tor la asig­u­ra­tor. Ar fi bine sa tii cont de acest lucru daca inten­tionezi sa pleci in afara Romaniei cu masina.
 • Nu intot­deauna com­bi­na­tia cel mai ieftin RCA + cel mai ieftin CASCO este cea cas­ti­ga­toare. Daca iesi cu masina din tara, extin­derea CASCO te costa min­i­mum 30 de euro, insa daca ai si RCA, si CASCO la ace­lasi asig­u­ra­tor, extin­derea e gra­tuita. In plus, ben­e­fi­ciezi si de reduc­ere (dis­count) daca le inchei la pachet. Exista de aseme­nea oferte si pro­motii care pot implica si dis­count sau gra­tu­i­tate la incheierea unei polite de asig­u­rare a locuintei.
 • Desi legea iti per­mite sa folos­esti for­mu­la­rul de con­statare ami­a­bila de acci­dent sunt asig­u­ra­tori care cer si celui vino­vat sa se prez­inte la con­statarea daunei.
 • Este impor­tant sa tii cont si de numarul de cen­tre de con­statare daune si respec­tiv uni­tati repara­toare cu care lucreaza asig­u­ra­torul la care vei incheia polita RCA, in felul acesta ii faci viata mai usoara si celui pe care l-ai lovit.
 • Unii asig­u­ra­tori ofera diverse dis­coun­turi si bonusuri la alte pro­duse daca ai si asig­u­rare RCA la ei, asa ca daca vrei sa faci si alte asig­u­rari, e bine sa iti alegi RCA si in func­tie de acest lucru.

Calculator RCA

Aten­tie la asig­u­rarea RCA

Iata ce ai de facut pen­tru a ben­e­fi­cia de cea mai buna asig­u­rare RCA!
Ver­i­fica atent urma­toarele date inainte sa sem­nezi polita:

 • Datele de iden­ti­fi­care ale masinii tre­buie sa fie scrise corect, ver­i­fica in spe­cial seria de sasiu pen­tru ca aceasta este foarte lunga si se poate gresi. Aceasta serie este esen­tiala in caz de dauna.
 • Suma inscrisa pe polita la rubrica „prima de asig­u­rare” tre­buie sa fie iden­tica cu cea de pe chi­tanta si cu cea platita.
 • Dinam­ica pietei este alerta, iar tar­ifele se schimba de la o luna la alta. Ver­i­fica tot­deauna cine are oferta cea mai buna pen­tru tine.
 • Polita de asig­u­rare RCA pen­tru 1 an are sigur un dis­count intere­sant. Sunt si pachete care iti ofera RCA impre­una o alta polita cu dis­count. S-ar putea sa con­stati ca obtii un pret mai bun la RCA si inca ceva in plus.
 • O polita RCA val­a­bila con­tine polita in sine, inclu­siv for­mu­la­rul carte verde, vigneta si chi­tanta in cazul in care ai optat pen­tru plata cu numerar.
 • Aten­tie si la rep­u­ta­tia asig­u­ra­toru­lui la care inchei polita RCA.

Ce despagubeste asig­u­rarea RCA

Pagubele mate­ri­ale si vata­mar­ile cor­po­rale pe care le poti pro­duce in urma unui acci­dent. Cum o reparatie in ser­vice trece dese­ori de 1.000 de euro, polita RCA chiar te apara de plata unor daune foarte mari.
Asig­u­rarea RCA iti ofera si pro­tec­tie impotriva daunelor provo­cate ter­tilor. Ast­fel indifer­ent daca lovesti o per­soana, o masina aflata in trafic sau sta­tion­ata, un gard sau un stalp etc. pe baza unei polite de asig­u­rare RCA val­a­bile esti exon­erat de la plata daunelor; aceasta respon­s­abil­i­tate fiind supor­tata in lim­itele de despagu­bire pre­vazute in con­trac­tul de asig­u­rare de catre asig­u­ra­torul la care ai incheiat polita RCA.
Calculator RCA