De ce (ar trebui sa folosesti) www.asigur.com?

www.asigur.com reprez­inta prezenta online a bro­keru­lui Asigest, unul din cei mai exper­i­men­tati bro­keri de asig­u­rari din Roma­nia, infi­in­tat in 1997.
Desi ne-am lansat recent in ser­vici­ile de retail, avem o expe­ri­enta de 15 ani in piata asig­urar­ilor si un volum impre­sio­n­ant deru­lat, ceea ce ne per­mite sa iti oferim ben­eficii pe care alti bro­keri nu ti le pot da.

Intrebari frecvente

Ce e important cand inchei o polita de asigurare?

Din studi­ile pe care le-am facut, au reiesit urma­toarele cri­terii pe care cli­en­tii le urmaresc, atunci cand incheie o polita: cost, usurinta, viteza, lin­iste sufleteasca, secu­ri­tatea datelor per­son­ale.Ne man­drim cu fap­tul ca peste 17.000 de cli­enti (majori­tatea firme) con­sid­era ca …

De ce un broker de asigurari?

In primul rand pen­tru ca, sur­prin­za­tor prob­a­bil, pre­turile oferite de bro­ker sunt mai bune decat cele oferite direct de soci­etatile de asig­u­rari. Acest lucru este posi­bil datorita fap­tu­lui ca bro­kerii ruleaza sume mari si primesc din partea asig­u­ra­to­rilor cea mai …

Noutati Asigurari

Alex, primul roman tratat de paralizie cerebrala prin transplant cu celule stem proprii

În pre­mieră naţion­ală, Alex, un copil de 3 ani cu par­al­izie cere­brală, va ben­e­fi­cia de un trans­plant cu celule stem pro­prii, în Statele Unite ale Americii. La varsta de 11 luni, Alex, un bai­etel per­fect sanatos, s-a înecat cu mâncare …

Aviz favorabil pentru revenirea la forma initiala a legii privind asigurarile obligatorii de locuinte

Comisia pen­tru polit­ica eco­nom­ica, reforma si pri­va­ti­zare din Cam­era Dep­u­tatilor a avizat favor­a­bil, ieri, mod­i­fi­car­ile la Legea asig­urar­ilor oblig­a­torii de locuinta. Aces­tea pre­vad, printre altele, revenirea la forma ini­tiala a Legii nr. 260/2008, potrivit careia toti pro­pri­etarii de locuinta trebuie …

CSA propune asiguratorilor un sistem de despagubire directa pe RCA

Roma­nia are cea mai mica prima de asig­u­rare RCA din Uni­unea Euro­peana, iar acesta este fac­torul esen­tial de dezechili­bru al pietei auto­htone. Rezolvarea aces­tei prob­leme se poate face numai printr-o mod­i­fi­care struc­turala a oper­atiu­nilor deru­late pe acest seg­ment”, a atras …